Utmärkelser 2016

Sege Park

Vinst innovationstävling, 2016
KS är glada över att få ta emot första pris i idétävlingen The Nordic Built City Challenge för den svenska tomten i Sege Park, Malmö.

 

Sjöterrassen och Stora Katrineberg

Utvalda till Nordiska paviljongen, 2016
Projekten ställs ut i Nordiska paviljongen under arkitekturbiennalen i Venedig och ingår i utställningen ”In Therapy – Nordic Countries Face to Face”.

 

Monoliten

Nominering till Årets Bygge 2016
KS projekt Monoliten är nominerat till utmärkelsen som är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling, vars syfte är att lyfta fram goda exempel på det bästa branschen kan prestera i fråga om kvalitet, samarbete, ekonomi och arkitektur.

 

Sege Park

Nominering innovationstävling, 2016
Projektet It Takes a Block är utvalt som en av finalisterna i idétävlingen Sharing for Affordable and Climate Smart Living.

 

Stora Sköndal

Vinst parallella uppdrag, 2016
Planförslag för stadsbyggnadsetappen Magnoliatomten. Förslaget skapar kopplingar mellan omgivande stad och områdets värdefulla kultur- och naturmiljöer. Kompletterande ny bebyggelse ger ökad tillgänglighet och en större blandning av verksamheter och boendeformer.

Utmärkelser 2011-2015

Tyresö Golfbäcken

Vinst parallella uppdrag, 2015
KS går vidare med uppdraget att gestalta cirka 200 bostäder vid Tyresö golfbana.

 

Sjöterrassen

Nominering till Mies van der Rohe Award 2015
KS är glada och hedrade över att bli nominerade till utmärkelsen som delas ut vartannat år med syfte att erkänna och belöna högkvalitativ arkitektur i Europa.

 

Årets utbildare

Utmärkelse på Arkitekturgalan, 2014
KS tilldelades utmärkelsen Årets utbildare för den kollegiala diskussionsplattformen Think Tank.

 

Woodhouse Rosendal

Vinst markanvisningstävling, 2014
Kvarteret Woodhouse i massivträ, innehåller 100 nytänkande hyresbostäder i passivhusteknik och en gemensamhetstanke kring en grön levande bostadsgård.

 

Skärvet Växjö

Vinst markanvisningstävling, 2014
Stadskvarter i Växjö kring generöst inre parkrum. Bebyggelsen rymmer en rik blandning av boendeformer och omfattar 190 bostäder, en skola, äldreboende samt lokaler.

 

Trädgårdsstaden

Vinst markanvisningstävling, 2014
KS förslag Trädgårdsstaden, ett kvarter med 190 bostäder har vunnit markanvisningstävling för Ringstorp i Helsingborg, utlyst av Helsingborgs stad.

 

Kv Postgården

Vinst parallella uppdrag, 2013
Postgården, stadsutvecklingsområdet Årstafältets andra etapp. Ett kvarter med cirka 90 bostäder som fristående ”superblock” vid stadsdelens nya torg.

 

Hästholmssundet

Vinst parallella uppdrag, 2013
Fördjupad exploaterings- och stadsbyggnadsutredning för Kvarnholmens avslutande etapp, Gäddviken och Hästholmssundet. ”En vattennära, tät stad med spännande kvalitéer som förväntas bidra till en hållbar och levande stadsmiljö.”

 

Etaget

Vinst parallella uppdrag, 2012
Paradiset, infill-bostadshus i den centralt belägna stadsdelen Kungsholmen i Stockholm.

 

Bönan och Kisen

Vinst parallella uppdrag, 2011
Johan Helmich Romans park, ett nytt stadskvarter på Södermalm i Stockholm.

 

Sjöcrona Park

Vinst parallella uppdrag, 2011
Sjöcrona Park, grönt stadsutvecklingsprojekt i Helsingborg, ny exploatering på 300-400 bostäder.

 

Sverre

Vinst parallella uppdrag, 2011
Sverre, nytt bostadshus vid Vaksala Torg i Uppsala, ombyggnad och tillbyggnad.

 

Tryffelvägen

Vinst parallella uppdrag, 2011
Tryffelvägen, masterplan med blandad bostadsbebyggelse, äldreboende och förskola i Uppsala.

Utmärkelser 2006-2010

Torget

Vinst parallella uppdrag, 2010
Torget 5, nytt stadskvarter med bostäder och verksamheter vid Strömmen i centrala Norrköping.

 

Sparsamheten

Årets Stockholmsbyggnad, 2010
Sparsamheten, villor vid Skogskyrkogården i Stockholm, nominering.

 

Stora Katrineberg

Årets Stockholmsbyggnad, 2010
Stora Katrineberg, urbant infill-bostadshus, nominering.

 

Barnhusbron

1:a pris stadsutvecklingstävling, 2009
Barnhusbron, en ”Ponte Vecchio” i Stockholm. Stadsbyggnadsprojekt som utvecklar staden och vitaliserar folklivet i innerstaden.

 

Rinkebyterrassen

1:a pris, 2008
Rinkebys framtid, stadsutveckling med ny bebyggelse mot Järvafältet på E18 med bostäder, idrott, utbildning och verksamheter.

 

Monoliten

Vinst parallella uppdrag, 2007
Monoliten, nytt bostadskvarter i stadsomvandlingen vid Telefonplan, Stockholm.

 

Sjöterrassen

Vinst parallella uppdrag, 2006
Ängsskolan, stadsutveckling vid Fittja Centrum/Fittja Äng.

 

Annedalsterrassen

1:a pris, 2006
Annedalsterrassen, nytt bostadskvarter med 150 lägenheter.

Utmärkelser 2001-2005

Villa 1.0

Mies vad der Rohe Award, 2005
Villa 1.0, ett nytt koncept för kataloghus, nominering.

 

Länsrådet samt Sparsamheten

Vinst parallella uppdrag, 2004
Enskede-Skarpnäck, bostadsbebyggelse med tre delområden.

 

Astrakangatan

1:a pris, 2004
Astrakangatan, stadsvillor i Hässelby.

 

Rödby

Träpriset, 2004
Kv Rödby, studentbostäder i Kista, nominering.
Publikation: Arkitektur i trä

 

Nybodahöjden

ROT-priset 2002
Nybodahöjden, ombyggnad av elevhem till bostäder, hedersomnämnande.

Utmärkelser 1997-2000

Rödby

1:a pris, 2000
Kv Rödby, markanvisningstävling, tilldelning och fortsatt uppdrag.

 

H99 paviljongen

1:a pris, inbjuden arkitekttävling, 1999
H99 paviljongen, utställningsbyggnad till bomässan i Helsingborg.

 

Bo-2000

1:a pris, Internationell arkitekt- och idétävling, 1997
Bo-2000, kompakt stadskvarter i Malmö.