Fredriksdal

Fredriksdal är ett nytt kvarter vid kajen mot Hammarby Sjö intill Skanstullsbron i Stockholm. Kvarteret har ett blandat program med bostäder, servicedepå för SL, arbetsplatser och kommersiella ytor. Kjellander Sjöbergs uppdrag omfattar fyra fristående byggnadsvolymer som vetter mot en kvartersgata, innergård och vattnet.

Ett nytt landskap med urbant rekreativa ytor

Byggnaderna är placerade innanför kvarterets yttre bågform mot den högt belägna Skanstullsbron som förbinder Södermalm med knutpunkten Gullmarsplan. Hammarby kaj och hamnbassängen har en viktig roll i stadens struktur: att stötta och förmedla den publika rörelsen längs det aktiva stråket vidare västerut mot Årstavikens rekreativa landskap. Projektet etablerar en mellannivå i stadsdelen, med ett grönt parkrum för de boende, med kontakt och utsikt över kajstråket. Byggnadernas gemensamma sockel blir en urban tillgång och kvalitet, med öppna lokalytor som aktiverar omgivningen.

Byggnader som samspelar och skapar rörelse i stadsrummet

Byggnadernas utformning kommer ur platsens riktningar och läge, med en form som upprättar individuella byggnader i ett engagerat samspel. Husens timglasform skapar förutsättningar för ljusa bostäder, där samtliga boende får kontakt med vattnet och gården. Det karakteristiska uttrycket har skapats från utgångspunkten genomsikt och solinfall, med hörnplacerade balkonger.

En homogen uttrycksfull materialitet

Volymerna är tillsammans med sockeln sammanhållna i ett huvudsakligt stenmaterial i skivor. Vertikala förskjutningar ger fasaderna en sömlös och skulptural effekt