För KS förmedlar varje projekt en historia om dess bärande element: liv, samhälle, rum, kultur, sammanhang, miljö.

Innovation

Målet för KS är att uppnå nyskapande och oväntade resultat. Vår utveckling och innovation drivs framåt av nyfikenhet och analys. Förändringar i livs- och beteendemönster, arbete och fritid, klimat, demografi, teknologi integrerad i vardagen, regionala och globala krafter, med mera, är drivkrafter både till utveckling och till att se världen med nya ögon. KS står redo inför dessa möjligheter.

Läs mer