Sjöterrassen

Projektet erbjuder ett alternativt boende i Fittja, sett till storlek, pris och kvalitet, med ambitionen att ge möjlighet till lokal boendekarriär. Läs mer

The Forests of Venice

KS utställning öppnar på Biennale Architettura 2016 i Venedig. Läs mer om utställningen

Som arkitekter är vi intresserade av projekt som är pragmatiska och inspirerande.

Kjellander Sjöberg Process

KS arbetar utifrån en processinriktad metod som utgår från en öppen dialog och ett nära samarbete i projektteam, med våra kunder och samarbetspartners. Läs mer

Jackproppen

KS utvecklar tillsammans med Byggnadsfirman Erik Wallin två nya byggnader i kv Jackproppen, Hjorthagen i Stockholm, med nya bostäder, parklek och förskola. Läs mer om projektet

Glänta

Nytt kulturhus och hotell med visionen om att skapa en ny central mötesplats. Läs mer

Kjellander Sjöbergs Principer

KS designprocess utgår från sex grundläggande principer som vägleder och inspirerar vårt kreativa tänkande och samverkansbaserade fokus. Läs mer

För KS förmedlar varje projekt en historia om dess bärande element: liv, samhälle, rum, kultur, sammanhang, miljö.

Innovation

Målet för KS är att uppnå nyskapande och oväntade resultat. Vår utveckling och innovation drivs framåt av nyfikenhet och analys. Förändringar i livs- och beteendemönster, arbete och fritid, klimat, demografi, teknologi integrerad i vardagen, regionala och globala krafter, med mera, är drivkrafter både till utveckling och till att se världen med nya ögon. KS står redo inför dessa möjligheter.

Läs mer